فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-116

فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-116

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-116

فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-116

فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-116

380,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-117

بعد از توجه ، استقبال و علاقه مندی بینظیر مشتریان عزیز از پارچه طلاکوب و نقره کوب مجموعه ، تیم طراحی کمرون زیگزال اقدام به طراحی جدید با تناژ های مختلف رنگی کرد و پارچه پرشین این بار در چهره ای متفاوت در البسه نقش بست.

380,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-119

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-119

بعد از توجه ، استقبال و علاقه مندی بینظیر مشتریان عزیز از پارچه طلاکوب و نقره کوب مجموعه ، تیم طراحی کمرون زیگزال اقدام به طراحی جدید با تناژ های مختلف رنگی کرد و پارچه پرشین این بار در چهره ای متفاوت در البسه نقش بست.

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-119

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-120

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-120

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-120

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

420,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

تیشرت مردانه کد M-164

450,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

ژیله مردانه کد M-335

260,000 تومان950,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

ژیله مردانه کد M-335

260,000 تومان950,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

ژیله مردانه کد M-335

260,000 تومان850,000 تومان