فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-205 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-206 2شلوار کد M-206 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-207 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-207 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-207 2شلوار کد M-207 1

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-216 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-218 2شلوار کد M-218 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-218 2شلوار کد M-218 1
فروشنده CameronZigzal

شلوار کد M-232 2شلوار کد M-232 1
فروشنده CameronZigzal

1 – 14

کت شلوار مردانه کد CL-105

750,000 تومان3,700,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

suit6

کت شلوار مردانه کد CL-123

680,000 تومان1,800,000 تومان