فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei1 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei2 copy 2
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei3 copy

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei7 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei5 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei6 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei8 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei9 copy

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei11 copy
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei12
فروشنده CameronZigzal

Hat-italiaei4 copy