220,000 تومان
220,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

کلاه ایتالیایی (Ivy cap) کد M-004

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

220,000 تومان
160,000 تومان
220,000 تومان
220,000 تومان
220,000 تومان
فروشنده CameronZigzal

کلاه ایتالیایی (Ivy cap) کد M-004

پارچه پرشین : در پارچه پرشین طلایی که روی کار به صورت طلایی چاپ خورده است این چاپ طلاکوب میباشد ؛ چرا که به صورت طبیعی این رنگ در طبیعت یافت نمیشود. روی طلایی چاپ شده در این طرح و پارچه یک لایه ورق آلمینیوم نازک جهت مقاومت بیشتر طلاکوب کشیده شده است

220,000 تومان
220,000 تومان
220,000 تومان
160,000 تومان